• 1. dofinansowanie z: URZĄD MIASTA W BIELSKU-BIAŁEJ

-      profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację WYJAZDOWYCH SESJI TERAPEUTYCZNYCH dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego.

-      prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – punkt nr 4.

-      prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – punkt nr 3.

logoBB

  • 2. dofinansowanie z: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BESTWINIE

-      na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Bestwina.

  • 3. dofinansowanie z: GMINA WILAMOWICE

-      na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Wilamowice.

4. finansowanie przez: POWIAT BIELSKI

-      prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORAWDNICTA OBYWATELSKIEGO w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2024 roku.

-      prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORAWDNICTA OBYWATELSKIEGO w Gminie Szczyrk, Gminie Buczkowice i Gminie Wilkowice w 2024 roku.

5. dofinansowanie z: GMINA JAWORZE

-      na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Jaworze.

6. dofinansowanie z: KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

-         na zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich. / 9. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

o    „Stawka większa niż… życie? MOTU Czechowice-Dziedzice lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? MOTU Bielsko-Biała lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OLU Żywiec lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OP Pszczyna lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OP Pszczyna lata 2024-2025 BIS”

logoMZNPZKCPU

 

7. Finansowanie przez: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

-      Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

o    Pomoc postpenitencjarna poprzez prowadzenie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej dla byłych więźniów 2023-2025 (Bielsko-Biała)

o    Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2023-2025 (Pszczyna)

8. Dofinansowanie z: URZĄD MIASTA USTROŃ

- prowadzenie ODDZIAŁU LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH.

W ramach projektu świadczone będą następujące usługi:

-  osobodni w ramach Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

-  osobodni w ramach Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin i bliskich będących pacjentami Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy – Miasto Ustroń.

logoFS logoMS

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości